Изгубеното прасенце

Прасе изгубено. Шеф казва грешна ка Грънк. Казва Грънк забравил затвори порта. Може би шеф прав. Грънк не помни забравял, но може просто забравил. Шеф казва Грънк ходи намери прасе, и доведе обратно. Той казва, Грънк не доведе прасе, да не носи и Грънк обратно. Грънк харесва работи във ферма и сега Грънк трябва намери прасе.

Оригинал: Lost Pig

Към началото на книгата...