Изгубеното прасенце

Изгубеното прасенце

Навън

Грънк мисли прасе сигуно тръгнало този път. Трудно да каже през ноща, лунате не свети като слънце. Гора има на изток и север. Още по тъмно та, и Грънк чува много странни животни. Запад от Грънк, голямо поле с малка каменна стена. Ферма обратно на юг.

юг AquilaX
запад AquilaX
север AquilaX