Изгубеното прасенце

Изгубеното прасенце

Тук тясна пътечка. Грънк дебел но минава пътечка стига малка полянка. Полянка пълна с цветя и треви. Изток малка купчина камъни, запад храсти, север пътечка продължава. Прасе тук няма.

запад AquilaX
изток AquilaX