Изгубеното прасенце

Изгубеното прасенце

Грънк отива до камъни. На камъни малко гущерче. Гущерче гледа Грънк. Грънк гледа гущерче.

Грънк хваща опашка на гущерче. Гущерче бяга. Опашка остава Грънк. Хитро гущерче, мисли Грънк. Гущерче забавно но прасе не тук.

обратно